Sedan 1930-talet har vår familj arbetat som skomakare.
Idag är vi tre skomakarmästare i företaget och har två verkstäder/butiker,

i Falun och Ludvika.

- Välkommen till de enda auktoriserade skomakerierna i Dalarna -Vi innerhar Gesäll- & Mästarbrev